Konstrukcja ploty PCV na ogrodzenie i furtkę sztachetowa nie wymaga zezwolenia na budowę ani informowania tego faktu starostwu powiatowemu poza kilkoma wypadkami.

Projekotwanie plot z plastyku na ogrodzenie i bramkę ze sztachet nie wymaga zezwolenia na to oraz komunikowania tego faktu gminie prócz kilku przypadków.

Balaski plastikowe na plot i bramę ze sztachetek nie przewyższające poziomu 2,2 m stawiane pośrodku dwoma przyległymi nieruchomościami nie wymagają żadnych formalności biurowych. Tyczy się to również ogrodzeń zastępczych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia wymaga:

  1. stawiamy ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych a także innych miejsc publicznych (nie tyczy się to ogrodzeń w pobliżu dróg prywatnych i wew. nie będących drogami powszechnymi)
  2. stawianie płotu przekraczającego 2,2 m wielkości bez względu na umiejscowienie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia budowy balaski z plastyku na ogrodzenie i furtkę ze sztachet dokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym względnie urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamysłu konstrukcji płotu winno zawierać gatunek ogrodzenia, sposób zrealizowania jego montażu oraz zaplanowany czas zapoczątkowania budowy.
  5. Oprócz zgłoszenia powinno się dołączyć deklaracje o upoważnieniu do dysponowania posiadłością w celach budowlanych i jeśli jest to wymagane przez starostwo szkic ogrodzenia.

Czasami do konstrukcji sztachetki Winylowe na ogrodzenie i furtkę ze sztachet wymagane są uzupełniające uzgodnienia tj. np. zgoda administratora drogi na lokalizacje zjazdu.

Konstrukcje płotu wolno zacząć po 30 dobach od momentu zgłoszenia planowania jego budowy, o ile starostwo nie wniesie przedtem protestu. Protest może zaistnieć w sytuacji, gdy projektowane ogrodzenie plastykowe na plot i furtę sztachetowa jest niezgodne z określeniami tutejszego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasie drogowym projektowanej szosy. W przypadku jak projektowane ploty Winylowe na plot i furtkę ze sztachetekprawdopodobnie może zagrażać bezpieczeństwu ludzi względnie mienia, np. poprzez redukowanie widoczności, budowa takiego ogrodzenia może wymagać otrzymania pozwolenia na jego budowę.
Zgłoszenie zamysłu konstrukcji płotu jest ważne przez okres dwóch lat. Wstrzymanie przystąpienia do robót przez ów okres skutkuje unieważnieniem zgłoszenia oraz w wypadku ochoty wybudowania ogrodzenia konieczne staje się kolejne zgłoszenie tego faktu.